Tjenester

Vi bygger og prosjekterer:

  • Kontor- og forretningsbygg.
  • Institusjonsbygg.
  • Industri- lagerbygg.
  • Turistanlegg.
  • Boliger.
  • Hytter.


NYBYGG - OLAF O. RUKKE AS påtar seg alle typer bygg. Vi har bred kompetanse innen prosjektering og kan om ønskelig stå ansvarlig for hele byggeprosessen.

Sammen med våre samarbeidspartnere innen de tekniske fag kan vi ivareta alt arbeide fra idéskisse til nøkkelferdig bygg.

Mange av våre største byggeoppdrag er utført i totalentreprise – et komplett bygg til en på forhånd avtalt pris.

  • Vi er godkjent for arbeidsrett
  • Vi har Mesterbrev