Utførte prosjekter

OLAF O. RUKKE AS har gjennom tiden utført mange prosjekter.
I oversikten under finner du de fleste prosjekter i nyere tid. I undermenyen til venstre har vi plukket ut enkelte prosjekter hvor du kan se nærmere på bilder.

UTFØRTE PROSJEKTER

Referanseliste OLAF O. RUKKE AS

E-CO Vermefoss – lagerbygg
Type bygg/prosjekt:                Lagerbygg
Sted:                                     3550 Gol
Byggherre:                             E-CO Energi AS
Areal:                                    1500m2
Byggeår:                                2012
Entrepriseform:                       Totalentreprise
Vårt ansvarsområde:               Prosjektering og utførelse

Statnett – lager og kontor
Type bygg/prosjekt:                 Lagerbygg
Sted:                                      3540 Nesbyen
Byggherre:                              Statnett SF
Areal:                                     2200m2
Byggeår:                                 2011/12
Entrepriseform:                        Totalentreprise
Vårt ansvarsområde:                Prosjektering og utførelse

Nor-Senteret Bromma
Type bygg/prosjekt:                 Utvidelse/ombygging
Sted:                                      3540 Nesbyen
Byggherre:                              Børtnes Nordre AS
Areal:                                     1000m2
Byggeår:                                 2011
Entrepriseform:                        Regningsarbeide
Vårt ansvarsområde:                Prosjektering og utførelse

Kiwi Nesbyen
Type bygg/prosjekt:                 Ombygging
Sted:                                      3540 Nesbyen
Byggherre:                              Kiwi Norge AS
Areal:                                     1600m2
Byggeår:                                 2010/2011
Entrepriseform:                        Regningsarbeide
Vårt ansvarsområde:                Utførelse

Statnett - beredskapslager
Type bygg/prosjekt:                 Lagerbygg
Sted:                                      3540 Nesbyen
Byggherre:                              Statnett SF
Areal:                                     3600m2
Byggeår:                                 2010
Entrepriseform:                        Totalentreprise
Vårt ansvarsområde:                Prosjektering og utførelse

Fagerhøy Fjellstue
Type bygg / prosjekt:               Ombygging + utvidelse
Sted:                                      Myking, 3540 Nesbyen
Byggherre:                              Fagerhøy Fjellstue AS
Areal:                                     150 kvm
Byggeår:                                 2009/10
Vårt ansvarsområde.                Utførelse

Kjøpesenteret Nesbyen
Type bygg / prosjekt:               Ombygging for Vinmonopol
Sted:                                      3540 Nesbyen
Byggherre:                              Nesbyen Senter AS
Areal:                                     150 kvm
Byggeår:                                 2009
Vårt ansvarsområde.                Utførelse.

Landbruksbygg Liodden
Type bygg/prosjekt:                 Landbruksbygg
Sted:                                      Liodden, 3540 Nesbyen
Byggherre:                              Agroservice DA
Areal:                                     400m2
Byggeår:                                 2009
Entrepriseform:                        Hovedentreprise
Vårt ansvarsområde:                Utførelse

Maxbo Hallingdal.
Type bygg/prosjekt:                 Byggevaresenter
Sted:                                      3540 Nesbyen
Byggherre:                              Beia Eiendom AS
Areal:                                     2300m2
Byggeår:                                 2008
Entrepriseform:                        Totalentreprise
Vårt ansvarsområde:                Prosjektering og utførelse

Enebolig Bård Heio og Kristin Pettersen.
Type bygg/prosjekt:                 Enebolig.
Sted:                                      3540 Nesbyen
Byggherre:                              Bård Heio og Kristin Pettersen
Areal:                                     300m²
Byggeår:                                 2007/2008
Vårt ansvarsområde:                Utførelse

Firemannsbolig, ”Lauritzgården”.
Type bygg/prosjekt:                 Firemannsbolig
Sted:                                      3540 Nesbyen
Byggherre:                              Jorde Eiendom as
Areal:                                     215m2
Byggeår:                                 2007/2008
Entrepriseform:                        Totalentreprise.
Vårt ansvarsområde:                Prosjektering og utførelse.

Bokollektiv Elverhøy.
Type bygg/prosjekt:                 Bokollektiv for aldersdemente
Sted:                                      3540 Nesbyen
Byggherre:                              Nes kommune
Areal:                    
Byggeår:                                 2007/2008
Entrepriseform:                        Totalentreprise.
Vårt ansvarsområde:                Prosjektering og utførelse.

Sevre Kraftverk
Type bygg/prosjekt:                 Kraftstasjon
Sted:                                      Bergheim, 3540 Nesbyen
Byggherre:                              Bård og Endre Storhaug
Areal:                                     300m2
Byggeår:                                 2007
Entrepriseform:                        Betongentreprise
Vårt ansvarsområde:                Utførelse

Nesbyen Bilskadesenter as.
Type bygg/prosjekt:                 Næringsbygg/verksted
Sted:                                      3540 Nesbyen
Byggherre:                                        Nesbyen Bilskadesenter as
Areal:                                     Byggeår: 2006/2007
Entrepriseform:                        Totalentreprise.
Vårt ansvarsområde:                Prosjektering og utførelse.

Norilia Ullstasjon
Type bygg / prosjekt:               Tilbygg næringsbygg.
Sted:                                      3550 Gol
Byggherre:                              Norilia AS
Areal:                                     350 kvm
Byggeår:                                 2007
Vårt ansvarsområde.                Utførelse.

Ranten Hotell
Type bygg / prosjekt:               Ny hotellfløy.
Sted:                                      Myking, 3540 Nesbyen
Byggherre:                              Ranten Eiendom AS
Areal:                                     1000 kvm
Byggeår:                                 2006
Vårt ansvarsområde.                Prosjektering og utførelse.

Kiwi Nesbyen
Type bygg / prosjekt:               Ombygging av butikk.
Sted:                                      3540 Nesbyen
Byggherre:                              Sentrumsgården AS v/ Odd Arild Juven
Areal:                                     500 kvm
Byggeår:                                 2006
Vårt ansvarsområde.                Utførelse.

Ambulansesenter Nesbyen
Type bygg / prosjekt:               Tilbygg til Helse og Sosialsenter
Sted:                                      3540 Nesbyen
Byggherre:                              Nes Kommune
Areal:                                     250 kvm
Byggeår:                                 2006
Vårt ansvarsområde.                Utførelse.

Enebolig Tyribakken
Type bygg / prosjekt:               Ny enebolig.
Sted:                                      3540 Nesbyen
Byggherre:                              MA-entreprenør
Areal:                                     150 kvm
Byggeår:                                 2006
Vårt ansvarsområde.                Utførelse.

Gilde FS
Type bygg / prosjekt:               Vaskehall og renseanlegg
Sted:                                      3550 Gol
Byggherre:                              Gilde FS
Areal:                                     400 kvm
Byggeår:                                 2005
Vårt ansvarsområde.                Utførelse.

Esso bensinstasjon
Type bygg/prosjekt:                 Rehabilitering og ombygging.
Sted:                                      3540 Nesbyen
Byggherre:                              Ivar Haraldseth
Byggeår:                                 2004/2005
Vårt ansvarsområde:                Utførelse.

Kjøpesenteret Nesbyen
Type bygg / prosjekt:               Utvidelse og ombygging.
Sted:                                      3540 Nesbyen
Byggherre:                              Nesbyen Senter AS
Areal:                                     400 kvm
Byggeår:                                 2004
Vårt ansvarsområde.                Utførelse.

Gilde FS
Type bygg / prosjekt:               Påbygg og ombygging kjølerom/skjæravdeling
Sted:                                      3550 Gol
Byggherre:                              Gilde FS
Areal:                                     500 kvm
Byggeår:                                 2004
Vårt ansvarsområde.                Utførelse.

Sentrumsgården
Type bygg / prosjekt:               Påbygg av forretningsgård, 10 stk leiligheter. 3 etasjer.
Sted:                                      3540 Nesbyen
Byggherre:                              Sentrumsgården AS v/ Odd Arild Juven
Areal:                                     1000 kvm
Byggeår:                                 2003 / 2004
Vårt ansvarsområde.                Utførelse.

Langedrag Naturpark
Type bygg / prosjekt:               Kafeteriabygg med mer
Sted:                                      Tunhovd, 3540 Nesbyen
Byggherre:                              EKT Naturpark
Areal:                                     200 kvm
Byggeår:                                 2003       
Vårt ansvarsområde.                Prosjektering og utførelse.

Omsorgsboliger - Sagtomta.
Type bygg / prosjekt:               Omsorgsboliger, 3 bygninger – 32 stk leiligheter + fellesarealer.
Sted:                                      Sagtomta, 3540 Nesbyen                  
Byggherre:                              NOBB   
Areal:                                     2000 kvm                              
Byggeår:                                 1999/2004
Entrepriseform:                        Totalentreprise
Vårt ansvarsområde:                Prosjektering og utførelse.

Bru, Natten
Type bygg / prosjekt:               Bru med spenn 12m, 11 tonn akseltrykk.
Sted:                                      3540 Nesbyen                     
Byggherre:                              Nattenutbyggingen           
Areal:                                                   
Byggeår:                                 2003
Vårt ansvarsområde:                Utførelse

Rimi-butikk.
Type bygg / prosjekt:               Ny dagligvare forretning
Sted:                                      3540 Nesbyen
Byggherre:                              Nässelqvist Autobygg AS
Areal:                                     900 kvm
Byggeår:                                 2003
Entrepriseform:                        Totalentreprise
Vårt ansvarsområde.                      Prosjektering og utførelse.

 P-kjeller
Type bygg / prosjekt:               Parkeringshus under terreng.
Sted:                                      3540 Nesbyen
Byggherre:                              Torghagen Eiendom AS
Areal:                                     600 kvm                
Byggeår:                                 2002
Entrepriseform:                        Totalentreprise.
Vårt ansvarsområde:                     Prosjektering og utførelse.

Gilde FS
Type bygg / prosjekt:               Tilbygg slakteriet
Sted:                                      3550 Gol
Byggherre:                              Gilde FS
Areal:                                     650 kvm
Byggeår:                                 2002
Entrepriseform:                        Totalentreprise.
Vårt ansvarsområde:                     Utførelse

Høvikstien 5A og 5B
Type bygg / prosjekt:               2 stk eneboliger
Sted:                                      1363 Høvik
Byggherre Høvikstien 5A:          Camilla og Magnar Bryhn 
Byggherre Høvikstien 5B:          Siri Jystad og Ole Helge Ratvik
Areal:                                     500 kvm                
Byggeår:                                 2000 / 2002
Entrepriseform:                        Totalentreprise
Vårt ansvarsområde:                Prosjektering og utførelse.

Qvisten Bensin & Fritid.
Type bygg / prosjekt:               Utvidelse og ombygging bensinstasjon.
Sted:                                      3540 Nesbyen
Byggherre:                              Qvisten Bensin & Fritid AS
Areal:                                     550 kvm
Byggeår:                                 2001
Entrepriseform:                        Hovedentreprise
Vårt ansvarsområde:                Utførelse

Nor Senteret AS
Type bygg:                              Kro/bensinstasjon ombygging.
                                              Ombygging av fasader.
Sted:                                      Bromma, 3540 Nesbyen
Byggherre:                              Nor senteret AS
Areal:                                     400 kvm
Byggeår:                                 2000/2002
Vårt ansvarsområde:                Prosjektering og utførelse.

Hegdehaugsveien 30 B
Type bygg / prosjekt:               Ombygging av råloft til leiligheter
Sted:                                      Hegdehaugsveien 30 B, 0352 Oslo
Byggherre:                              Atria AS
Areal:                                     250 kvm
Byggeår:                                 2000
Entrepriseform:                        Hovedentreprise.
Vårt ansvarsområde:                Utførelse.

HVPU boliger Furuset.
Type bygg / prosjekt:               HVPU boliger - leilighetsbygg.
Sted:                                      Vestre Haugen 17, 1054 Oslo
Byggherre:                              Oslo Kommune                   
Areal:                                     350 kvm
Byggeår:                                 1999
Entrepriseform:                        Hovedentreprise.
Vårt ansvarsområde:                Utførelse.

NAF Biltestestasjon
Type bygg / prosjekt:               Ombygging av eksisterende bensinstasjon. 
Sted:                                      3550 Gol
Byggherre:                              NAF
Areal:                                     250 kvm
Byggeår:                                 1999
Vårt ansvarsområde:                Utførelse.

Parkeringshus, Oset Høyfjellshotell
Type bygg / prosjekt:               Parkeringshus     
Sted:                                      3550 Gol
Byggherre:                              Oset Høyfjellshotell
Areal:                                     550 kvm
Byggeår:                                 1998 / 1999
Entrepriseform:                        Hovedentreprise
Vårt ansvarsområde:                Utførelse

Bærum Sykehus
Type bygg / prosjekt:               Sykehusfløy ombygd til kontorer
                                             Total ombygging av tårnfløy.
Sted:                                      Munthe - Kaas v. 100, 1346 Gjettum
Byggherre:                              Akershus Fylkeskommune.              
Areal:                                     2400 kvm
Byggeår:                                 1998
Entrepriseform:                        Hovedentreprise
Vårt ansvarsområde:                Utførelse

Tiurleiken Barnehage
Type bygg / prosjekt:               Barnehage - nybygg.         
Sted:                                      Ravnkollbakken 24 B, 0971 Oslo
Byggherre:                              Oslo Kommune.                  
Areal:                                     750 kvm
Byggeår:                                 1998
Entrepriseform:                        Hovedentreprise
Vårt ansvarsområde:                Utførelse

Mor God-Hjertas Barnehage
Type bygg / prosjekt:               Barnehage - nybygg.         
Sted:                                      Oslo
Byggherre:                              Oslo Kommune.                  
Areal:                                     300 kvm
Byggeår:                                 1998
Entrepriseform:                        Hovedentreprise
Vårt ansvarsområde:                Utførelse

Bolighus Glitreveien
Type bygg / prosjekt:               Rehabilitering og tilbygg, bolighus.
Sted:                                      Glitreveien 8, 3550 Gol.
Byggherre:                              Hege og Per Bjørn Rustberggaard  
Areal:                                    
Byggeår:                                 1997 / 1998
Entrepriseform:   
Vårt ansvarsområde:                Prosjektering og utførelse

Fjordsenteret Aurland
Type bygg / prosjekt:               Ombygging forretningssenter
Sted:                                      5745 Aurland
Byggherre:                              Aurland Kommune            
Areal:                                     2600 kvm
Byggeår:                                 1997                      
Entrepriseform:                        Hovedentreprise
Vårt ansvarsområde:                Utførelse

Toghall - NSB
Type bygg / prosjekt:               Toghall med velferdsrom
Sted:                                      3580 Geilo
Byggherre:                              NSB                      
Areal:                                     250 kvm
Byggeår:                                 1997
Entrepriseform:                        Hovedentreprise
Vårt ansvarsområde:                Utførelse

Arupsgate 2
Type bygg / prosjekt:               Rehabilitering av gammel bygård.
Sted:                                      0192 Oslo
Byggherre:                              Arups gt 2 AS
Areal:                                     600 kvm
Byggeår:                                 1997
Entrepriseform:                        Hovedentreprise
Vårt ansvarsområde:                      Prosjektering og utførelse.

Enebolig Snilsberg
Type bygg / prosjekt:                Ny enebolig.
Sted:                                      Orrebakken 8, 0789 Oslo
Byggherre:                                         Snilsberg                             
Areal:                                      350 kvm
Byggeår:                                 1996
Entrepriseform:                        Hovedentreprise
Vårt ansvarsområde:                      Utførelse.

Enebolig G. Ovesen.
Type bygg / prosjekt:                Ny enebolig                        
Sted:                                      Homans v., 1365 Blommenholm
Byggherre:                                         Georg og Karin Ovesen                    
Areal:                                      250 kvm
Byggeår:                                 1996
Entrepriseform:                        Hovedentreprise
Vårt ansvarsområde:                Prosjektering og utførelse.

Driftsbygning R. Knaldre.
Type bygg / prosjekt:               Driftsbygning i landbruk.
Sted:                                      3550 Gol
Byggherre:                              R. Knaldre
Areal:                                     200 kvm
Bygge&a

  • Vi er godkjent for arbeidsrett
  • Vi har Mesterbrev